Geschiedenis Flabinussen

Door de heer G.A.H. Smink, mede-oprichter der c.v. De Flabinussen
 
De Carnavalsvereniging ontstond door een eerdere carnavalsavond die werd gehouden door de voetbalclub “Zuid-Arnhem”, onder leiding van hun voorzitter de heer J. Bodde. Deze feestavond werd gehouden in “Hotel Zuid”. In november 1962 kwamen verschillenden in de navolgende weken bij elkaar aan de stamtafel in “Hotel Zuid”, waar het plan van de oprichting van een Carnavalsvereniging gestalte kreeg. De heer Bodde werd gevraagd het voorzitterschap op zich te nemen.. Omdat op de vrijdag-, zaterdag- en zondagavonden door enkele vaste bezoekers regelmatig aan de stamtafel werd gekaart, was er snel een Raad van Elf geformeerd, waarbij enkele bekende voetballers van “Zuid-Arnhem” zich beschikbaar stelden.
 
Het begon met de heer Bodde, zijn schoonzoon Rein Doedens, de voetballer Frits Heyn, zijn zwager Lau Eikmans en de heer Smink, die een woning had boven de eetzaal van het hotel. Snel werden vrienden van genoemden benaderd, die zich ook als Raadslid beschikbaar stelden zoals: Piet van Minderhout, Jo Jansen, Willem Arends, Geurt Alberti en Jan van Grinsven. Intussen kwamen Theo Hoogen en Wil ten Hoedt er ook nog bij.
 
Nu moest er nog een dansmarietje worden gevonden. Deze werd ontdekt binnen de kennissenkring van de Raad van Elf. Het begon met de twee dochters van de heer Bodde als animators en al snel werd een tiental meisjes gevonden die zich hierbij aansloten. De heer Neyenhuis met zijn echtgenote uit Huissen werden bereid gevonden zich hiervoor in te zetten. Later werden de meisjes door de dochters van de heer Bodde verder getraind, evenals een kindergarde.
In “Hotel Zuid”, waar achtereenvolgens de heer Gerritsen, de familie Welp, familie Beekhuizen en de heer Beernink het voor het zeggen hadden, werden de zittingsavonden georganiseerd. Genoemden hebben op geweldige wijze alles gedaan, om alle zittingsavonden als een echt Carnavalsfeest te laten verlopen. Omdat op een gegeven moment “Hotel Zuid” werd omgetoverd in een chinees-restaurant, was verhuizing naar “Hotel Haarhuis” noodzakelijk. Daarna volgde het “Corner House” en tenslotte “Rijnland” in Elden. De avonden op de Elfde van de Elfde en de Raadsvergaderingen werden gehouden in “Trianon”.
 
Inmiddels overleed Groot-Vorst Jan Bodde. Hij werd opgevolgd door Wil ten Hoedt, die een streng maar respectabele club vormde waarvan het aanzien van de vereniging naar andere kringen een fantastische uitstraling gaf. Onder zijn leiding werden de Prinsen Alberti, van Grinsven, Eikmans, van Boxtel, van Gemert, Heyn, Beerendonk en H. van Dijk ten tonele gebracht. Inmiddels verhuisde ik respectievelijk naar Amsterdam en Rotterdam. Mij werd echter wel verzocht mijn taak voort te zetten. Rond 1980 kwam ik met mijn gezin weer in Arnhem te wonen. De werkzaamheden zowel in het binnen- als buitenland kon ik niet meer met een bestuursfunctie combineren, zodat ik gewoon Raadslid werd. Het zelfde gebeurde met de heer ten Hoedt.
In herinnering gebleven zijn mij en mijn vrouw de fijne diners die wij hadden in restaurant “Poelwijk” en “Nol in het bos”. Zo ook de koffietafels die ons als Raad van Elf werden aangeboden door de Prinsen Lau, Frits en Joop. Hierna volgden uitwisselingen met bevriende verenigingen zowel plaatselijk als in Duitsland. En niet te vergeten de gezellige tussentijdse avonden in “Trianon”, zoals het “Boerenbal” en de “Tiroler-avond”. Voorst de Autosterrit met als eindpunt een restaurant in Elst (Deze werd georganiseerd door de heer Alberti) en dan niet te vergeten het zeevissen.
 
Nadien heb ik het nog meegemaakt, dat de Raad van Elf werd aangevuld met de heren Kees Engel (later penningmeester), Anzion, Gerrist en E. Willemsen waarbij Henk Heinekamp als Schenker fungeerde. Deze taak werd later overgenomen door de heer Elderman. Het is mogelijk dat verschillende namen niet meer in mijn vizier zijn opgekomen. Wat ik mij nog wel herinner is de kennismaking met de zeer sympathieke heer Daaleman, waarbij hij uiting gaf, dat hij mijn mening respecteerde, hierna was het slotdicht over.
Hier eindigt mijn verhaal, waarbij ik nog drie personen ben vergeten te noemen : Addy Martens, Eppie Willemsen en Wietse de Vries, die allen de helpende hand boden. Evenals mevrouw van Minderhout als buutredener, de muzikale begeleiding “Het Elmondo Combo”, de latere “Havenzangers” en het toenmalige “Safari Trio”.
 
Mag ik de wens uitspreken, dat mijn vrouw en mijn persoon nog vele jaren de “Ouderavonden” mogen bezoeken. Wij troffen een vriendenclub en Raad van Elf aan, met een voortreffelijke GrootVorst die de avond op een carnavaleske wijze vertolkte.
Met een carnavalsgroet “ALAAF”
De heer G.A.H. Smink,
 
Mevrouw J.C. Smink-Hertogs
Arnhem, 06-03-2003.